Reglement en puntenverdeling

D.V.W. ZEEVIS WEDSTRIJDREGLEMENT EN PUNTENVERDELING

Elk visjaar begint in Januari en eindigt in December.
Er worden negen wedstrijden per jaar gevist. 3 op de boot en 7 langs de kant.
Vanaf de kant mag er met twee hengels worden gevist die nooit meer dan drie haken per hengel mogen bevatten.
Vanaf de boot mag er met 1 hengel worden gevist die nooit meer dan drie haken mag bevatten.
Elke vis die kleiner is dan de toegestane wettelijke minimale maat moet worden teruggezet en wordt berekend als “ vis retour” waar 200 punten voor worden gerekend .
Elke beschermende vissoort die gevangen is ( zeeforel , zeepaling ) moet direct worden teruggezet en daar worden eveneens 200 punten voor gerekend.
Voor Schar houden we een minimale maat van 25 cm aan, onder de 25 cm wordt berekend als "vis retour".
Elke vis die voldoet aan de wettelijke minimale maat moet worden bewaard in een daarvoor bestemde emmer gevuld met zeewater. Deze wordt gerekend als “ gewogen vis” waar 100 punten + het gewicht in grammen voor worden gerekend. Deze wordt na afloop gewogen.
Er wordt op de wedstrijddag een bepaalde hoeveelheid aas geregeld.
De wedstrijd vanaf de kant begint op het moment dat de pieren zijn verdeeld door de wedstrijdcommissie. Van te voren wordt er gezegd tot hoe laat er mag worden gevist.
Vanaf de boot geeft in het algemeen dit de schipper aan d.m.v. een toeter wanneer mag worden begonnen met vissen en ook wanneer er moet worden gestopt.
De kantwedstrijd van af het strandt duren 4 uur, pierwedstrijden 5 uur 
Met de boot is het de hele dag ( 8.00 tot 17.00)
De wedstrijden worden op zaterdags gevist . (Voor data’s en tijden zie de agenda)
Voor wrakviswedstrijden geld opgeven is mee gaan, bij niet mee gaan zijn kosten voor de deelnemer die mee zou gaan.
Of de deelnemer moet een andere visser regelen die zijn plek overneemt. 

Als de wedstrijd is afgelopen wordt het aantal vissen “retour” opgegeven door de deelnemers.
Dit wordt in alle eerlijkheid aan de deelnemers zelf toevertrouwd.
Tevens worden de maatse vissen gewogen en geteld door de weegmeester.
Elke gewogen vis = 100 punten + de gewogen grammen
Elke vis retour = 200 punten

De zeevisclub houdt sinds 1995 een eigen recordlijst bij .
Als men een vis vangt die in lengte of/en gewicht een oud record evenaart levert dit extra punten op.
Een gewichten record = 500 punten
Een lengte record = 500 punten

De puntenverdeling:
Het gewicht en de punten worden opgeteld en degene met de meeste wedstrijdpunten wordt dagwinnaar.
De competitiepunten worden als volgt gerekend :
De dagwinnaar krijgt net zoveel competitiepunten evenredig aan het aantal visvangers + 1 punt voor deelname.
De deelnemers daarop volgend krijgen aflopend het aantal punten evenredig aan het aantal visvangers
Iedere deelnemer krijgt altijd een deelname punt.
Voorbeeld : 15 deelnemers , 10 visvangers en vijf personen hebben niks gevangen.
De winnaar krijgt 11 punten ( 10 evenredig aan het aantal visvangers en 1 voor deelname). Nummer twee krijgt 10 punten , nummer drie 9 enz.
Bij gelijke gewichten en puntenaantallen in de wedstrijd geeft het aantal gevangen vissen de doorslag waarbij eerst wordt gekeken naar totaal aantal gevangen vissen. Daarna de gewogen vissen en daarna de retour vissen.
Dus kort op volgorde:
1. Gewicht
2. Totaal gevangen vissen
3. Gevangen aantal vis
4. Gewogen aantal vis
5. Retour aantal vis

Ook in de totaalstand is dit van toepassing.

Na negen wedstrijden krijgen we een : 
1. Overalkampioen


Meedoen betekent automatisch dat men akkoord gaat met het wedstrijdreglement.
Tevens gaat de wedstrijdcommissie ervan uit dat het wedstrijdreglement is doorgelezen.
Het niet nastreven van deze regels kan puntenatrek, diskwalificatie van de wedstrijd of zelf van de competitie tot gevolg hebben. De wedstrijdcommissie beslist hierover.

De wedstrijdcommissie beslist in elk geval van onduidelijkheden over puntenverdeling of uitslag.

De DVW zeeviscommissie.