Dagelijks bestuur

Voorzitter:
M. Kuijper
Tel: 06 135 23 166
e: voorzitter@devroegtewint.nl

Secretaris:
J. Sengers
Pastoor van Muijenweg 9E
1852 EG Heiloo
Tel: 072 531 50 29
e: secretaris@devroegtewint.nl

Penningmeester:
P. Ruiter 
Tel.: 0654 343 707

Ledenadministrateur:
D. Keppel
Haesackerlaan 45
1851 ML Heiloo
Tel: 072 533 65 84
e: informatie@devroegtewint.nl

bestuurcommissaris:
vacant

Belangrijk:
Adreswijzigingen en/of opzeggingen bij voorkeur per mail op informatie@devroegtewint.nl, 
(alternatief is schriftelijk naar de secretaris: Pastoor van Muijenweg 9E, 1852 EG Heiloo)

Opzeggingen uiterlijk vóór 1 oktober van het lopende jaar onder vermelding van:
  • naam
  • adres
  • woonplaats
  • en evt. lidnummer