Vergunningen

Voor wie welk document?
De VISpas is het lidmaatschapsbewijs van een sportvisser. Op de VISpas staat van welke hengelsportvereniging hij/zij lid is. Tezamen met de bijbehorende ‘Lijsten van viswateren’ is de VISpas tevens de volledige visvergunning. Gevist mag worden in de wateren die genoemd staan in die lijsten. 

Dit zijn ca. 90% van alle viswateren in heel Nederland. Er zijn enkele uitzonderingen maar in de praktijk mag u met de VISpas vrijwel overal in Nederland vissen.

Er wordt door DVW Heiloo een landelijke, een federatieve en een verenigingslijst bijgevoegd. In deze lijsten kunt u controleren of u wel echt mag vissen in het viswater dat u heeft uitgekozen. Het is wel belangrijk om dit te doen voordat u gaat vissen!

De VISpas kunt u alleen aanschaffen via een hengelsportvereniging – bijvoorbeeld DVW Heiloo. Dit omdat het lidmaatschap van tenminste één hengelsportvereniging een voorwaarde is om een VISpas te kunnen verkrijgen.


JeugdVISpas 

Voor jeugdleden tot 14 jaar, die willen vissen met twee hengels of op roofvis is er de jeugdVISpas. De mogelijkheden zijn gelijk aan die van de hierboven beschreven VISpas. 

Tip aan ouders : Gaat uw zoon of dochter jonger dan 14 jaar er zelf op uit om te vissen. Geef hem of haar dan beslist een jeugdVISpas. Met de jeugdVISpas kan hij of zij alle toegestane vismethodes uitproberen, dus ook het vissen met 2 hengels of op roofvis en zich zo als visser verder ontwikkelen.

De controle op het bezit van vereiste visdocumenten door speciale bevoegde opsporingsambtenaren (BOA's) wordt steeds intensiever, ook en zeker bij de jeugd. Forse boetes zijn het gevolg voor u en het plezier voor uw kind in het vissen gaat verloren.

Jeugd onder begeleiding
Zoals altijd is ook hier een uitzondering op de regels. En die regel is dat altijd en overal een visvergunning nodig is. 1. Behalve voor jeugd tot 14 jaar, onder begeleiding van een volwassene die wel in bezit is van een visPas.
Voor een volwassene die in het water van DVW een jeugdige visser tot 14 jaar begeleid is de VISpas dus noodzakelijk.
Het behoeft geen betoog dat ” omgekeerd ” een volwassene zonder visvergunning natuurlijk niet kan worden ” begeleid ” door een jeugdlid dat wel in het bezit is van een DVW jeugdvergunning of jeugdVISpas. Die ‘Visvlieger’ gaat dus niet op !!!.
2. Een door DVW georganiseerd evenement. 

De ‘kleine VISpas’
DVW Heiloo adviseert u om de ‘kleine VISpas’ NIET aan te schaffen.
Leest u hieronder waarom…………….
In overleg tussen ministerie en Sportvisserij Nederland is overeengekomen dat voor de groep sportvissers die wil vissen zonder een verenigingslidmaatschap, een vervangend document beschikbaar moet zijn. Dit document is de ‘kleine VISpas’. ( beslist niet te verwarren met de ‘VISpas’ )
Het ‘beperkt aantal wateren’ waarvoor deze ‘kleine VISpas’ van toepassing is staat ook in een ‘Lijst van Viswateren’, die krijgt u wanneer u de ‘kleine VISpas’ aanschaft. Hierin staan zoveel mogelijk van de huidige zogenaamde openbare vaarwateren. Denkt u hierbij bijvoorbeeld en met name bij ons in de buurt aan het Noord- Hollands kanaal.
Raadpleeg de genoemde ‘beperkte lijst van vis wateren’ wanneer u de ‘kleine VISpas’ toch aanschaft. U mag met de kleine VISpas op een zeer beperkt aantal plaatsen vissen !!!.
De door DVW Heiloo gepachte viswateren komen NIET voor op deze lijst van ‘beperkt aantal wateren’ en u mag dus met alleen een ‘kleine VISpas’ beslist niet vissen in het water van DVW Heiloo.
De kleine VISpas is niet verkrijgbaar in combinatie met een lidmaatschap van DVW Heiloo of enige andere hengelsportvereniging. De kleine VISpas zal niet verkrijgbaar zijn bij hengelsport-verenigingen of via hengelsportzaken. De kleine VISpas is alleen verkrijgbaar op het postkantoor. Laat u aldaar goed voorlichten !!. U betaalt relatief veel voor een kleine VISpas als u kijkt wat u er feitelijk mee mag vergeleken met een echte VISpas…
Wordt daarom lid van een hengelsportvereniging …. Bij DVW doet u voor een lage contributie al mee aan de echte VISpas.
Aanvullende informatie over de kleine VISpas kan u vinden op de website van Sportvisserij NoordWest Nederland.

Meevistoestemming:
De Meevistoestemming is een schriftelijke toestemming voor één persoon om één dag gratis mee te mogen vissen met een VISpashouder in een landelijk ingebracht water in de Gezamenlijke Lijst van Nederlandse Viswateren. VISpashouders kunnen dus familie, vrienden of kennissen die geïnteresseerd zijn gratis een dag meenemen om kennis te maken met het vissen. De beste ambassadeur voor de sportvisserij ben jij!
vraag de toestemming aan op de site: 
http://www.sportvisserijnederland.nl/

Referentie naar landelijke lijst van viswateren 

Voor een samenvatting van wetten, regels, gedragscodes etc. verwijst DVW u naar: 
http://www.sportvisserijnederland.nl/vispas/