Reglement en puntenverdeling

D.V.W. ZEEVIS WEDSTRIJDREGLEMENT EN PUNTENVERDELING

Elk visjaar begint in Januari en eindigt in December.
Er worden negen wedstrijden per jaar gevist. 3 op de boot en 7 langs de kant.
Vanaf de kant mag er met twee hengels worden gevist die nooit meer dan drie haken per hengel mogen bevatten.
Vanaf de boot mag er met 1 hengel worden gevist die nooit meer dan drie haken mag bevatten.
Elke vis die kleiner is dan de toegestane wettelijke minimale maat moet worden teruggezet en wordt berekend als “ vis retour” waar 200 punten voor worden gerekend .
Elke beschermende vissoort die gevangen is ( zeeforel , zeepaling Zeebaars ) moet direct worden teruggezet en daar worden eveneens 200 punten voor gerekend.
Voor Schar houden we een minimale maat van 25 cm aan, voor consumptie.
Elke vis die voldoet aan de wettelijke minimale maat moet worden bewaard in een daarvoor bestemde emmer gevuld met zeewater. 
Er wordt op de wedstrijddag een bepaalde hoeveelheid aas geregeld.
De wedstrijd vanaf de kant begint op het moment dat de pieren zijn verdeeld door de wedstrijdcommissie. Van te voren wordt er gezegd tot hoe laat er mag worden gevist.
Vanaf de boot geeft in het algemeen dit de schipper aan d.m.v. een toeter wanneer mag worden begonnen met vissen en ook wanneer er moet worden gestopt.
De kantwedstrijd van af het strandt duren 4 uur, pie rwedstrijden 4 uur. 
Met de boot is het de hele dag ( 8.00 tot 17.00)
De wedstrijden worden op zaterdags gevist . (Voor data’s en tijden zie de agenda)
Voor wrakviswedstrijden geld opgeven is mee gaan, bij niet mee gaan zijn kosten voor de deelnemer die mee zou gaan.
Of de deelnemer moet een andere visser regelen die zijn plek overneemt. 


De zeevisclub houdt sinds 1995 een eigen recordlijst bij .
Als men een vis vangt die in lengte of/en gewicht een oud record evenaart levert dit extra punten op.
Een gewichten record = 50 cm
Een lengte record =  50 cm

Punten telling:

Er wordt met cm gemeten, alle vis wordt dus gemeten.
Het meten van de vis gebeurd als dat mogelijk is in het bijzijn van een mede visser.
Kan dat niet dan gaan we uit van de eerlijkheid van de visser.

Alle gevangen vissen worden naar boven afgerond, dus een vis van 21,2 cm wordt dus 22 cm.
Bij het bepalen van een winnaar wordt er gekeken naar het aantal cm plus hoeveel vis.
Als er 2 vissers zijn die even veel cm vis hebben dan wordt er gekeken naar het aantal gevangen vissen.
Heeft de ene visser 10 vissen en de andere 12 dan windt de visser met 12 vissen.

Er worden ook klassement punten toergekend.
De nummer 1 krijgt 1 punt en zo oplopend naar het aantal vissers die mee doen met een maximum van 10 punten.
Dus met 15 vissers krijgt de nummer1 1 punt en de nummer 10 tot 15 10 punten..
Bij geen gevangen vis krijgt men maximaal 10 punten.
Doen er minder vissers mee dan 10 man, dan krijgt men als er 8 man mee doen maximaal 8 punten.
Bij allemaal vis.
Mochten er van de 8 man maar 6 man vis vangen en 2 niet dan worden die dus 7e.
Die krijgen dus 7 punten.  
Dit om te kijken of de competitie zo spannender wordt.
Dus hoe minder punten hoe hoger je eindigt.
Dus belangrijk dat je zo veel mogelijk mee doet.

Aan het eind van de wedstrijd geven de vissers zelf op hoeveel cm vis en het aantal wat ze gevangen hebben, dit doen ze aan de wedstrijd leiding.

Na 10 wedstrijden krijgen we een : 
1. Overalkampioen


Meedoen betekent automatisch dat men akkoord gaat met het wedstrijdreglement.
Tevens gaat de wedstrijdcommissie ervan uit dat het wedstrijdreglement is doorgelezen.
Het niet nastreven van deze regels kan puntenatrek, diskwalificatie van de wedstrijd of zelf van de competitie tot gevolg hebben. De wedstrijdcommissie beslist hierover.

De wedstrijdcommissie beslist in elk geval van onduidelijkheden over puntenverdeling of uitslag.

De DVW zeeviscommissie.